Mentoritaso

Teknologis-pedagoginen sisältötieto: Tietää, mitkä pedagogiset menetelmät ja teknologiset ratkaisut sopivat kyseisen aiheen opettamiseen ja oppimiseen

Mainokset

Kehittynyt taso

Opettaja käyttää TVT:tä  tukemaan pedagogisia ratkaisuja. TVT:n käyttö on luonnollinen osa oppimisympäristöä. Opettaja  luo joustavia opetusjärjestelyjä, mikä tukee yhteisopettajuutta sekä etäopetusta. Näin mahdollistetaan opiskelijalle joustava oppimispolku.

Perustaso

Perustasolla opettaja kykenee  käyttämään teknologisia ratkaisuja omien pedagogisten tarpeidensa pohjalta ja arvioimaan käyttöä kriittisesti.

Toiminta-ajatuksena on opiskelijan aktiivisuutta, itsesäätöisyyttä ja opiskelun yhteisöllisyyttä tukeva “Tekemällä oppien kohti osaamista”- pedagoginen malli.